تبلیغات
وبلاگ پژوهشی ، قرآنی عماد

رزق حلال و راه‌های به دست آوردن آن

رزق حلال و راه‌های به دست آوردن آن(1)

 
چكیده:
این مقاله با عنوان رزق حلال و راه‌های به دست آوردن آن طراحی شده است. رزق از دیدگاه معصومین و قرآن همان رزق حلال معرفی شده است و بر اساس راهبرد توصیفی تنظیم شده است. در آن معیارهای طلب روزی و همچنین عوامل گشایش روزی را به طور مختصر بیان می كند. مباحث بعد از آن در مورد عوامل فقر و راه های دوری از آن می باشد و در نهایت به عواملی كه منجر به گرایش افراد به سمت مال حرام می‌شود. به طور خلاصه بیان می‌گردد. در كل مقاله‌ی فوق تنظیم شده است، برای ارائه راه كارهای ساده برای به دست آوردن ثروت و خوشبختی و دوری افراد از فقر و تنگدستی و اگر افراد این راه‌ها را در زندگی خود پیش بگیرند، به راحتی می توانند خوشبختی و سعادت را در پیش روی خود داشته باشند.
كلید واژه‌ها: رزق، حلال، حرام، سعادت، فقر، ثروت، گشایش.
مقدمه:
همواره بشر به دنبال یافتن عوامل و آثار رفتار خویش بوده است، انسان‌ها علاقه مندند تا بدانند چه عواملی باعث تفاوت مالی میان آنها می شود و برای توسعه در روزی چه باید كرد، عالم خلقت بر اساس قانون علت و معلول آفریده شده و تمام ذرات آن با یكدیگر مرتبط هستند. زیباترین بیان در رابطه با علت‌های فقر و ثروت در سخنان بیشینیان دین آمده است. در آیات و خصوصاً در روایات اهل‌بیت عوامل فراوانی را برای گشایش روزی و فقر و تنگدستی برشمرده‌اند، اگر چه رابطه ی برخی از این عوامل با ثروت و فقر بر ما پوشیده است اما بی تردید گفتار آنان بهترین و زیباترین بیان در این رابطه است. گل های زیبایی را در باغی سرسبز تصور كنید كه باران رحمت یكسان بر آنها می‌بارد. باغبان یكی از آنها آفت را می‌شناسد و در تغذیه و آبیاری گل‌ها می‌كوشد، هر روز طراوت وشادابی غنچه های شكفته، زبان عابران را به تحسین وا می دارد ، اما باغبان دیگر بی خبر از باغبانی، نه آبیاری مناسب را می داند و نه آفت زدایی می كند، گل‌های این باغ پژمرده و غم انگیز می شود.
اكنون گل وجود انسان نیز چنین است بهره‌های دنیوی، ثروت و نعمت‌های الهی همان باران رحمتی است كه بر همگان می بارد، یكی برای داشتن گل‌های سرخ و زیبا، میوه های خوشبو و رنگین راه را می شناسد و از آفات و آسیب‌ها با خبر است، میوه فضیلت و كمال می‌چیند و گل‌های معرفت را پرورش می‌دهد. اما دیگری آسیب‌ها را نمی‌شناسد، سم‌های زهرآگین را برای تغذیه ی گل وجودش به كار می‌گیرد، بی خبر از آن كه ریشه اش می‌سوزد و میوه‌هایش پست و غیرقابل استفاده می‌شود. آفات و آسیب‌های گل وجود انسانی، همان گناهان به ویژه مال حرام و لقمه‌ی حرام است.
نسیم رحمت الهی، همواره می وزد. اما تنها كسانی كه با خورد و خوراك حلال، لطافت خویش را حفظ كرده اند، آن را احساس می كنند و با آرامشی وصف نشدنی در كنار ساحل امن نجات می نشینند و عاقبت طوفان زدگان حرام را نظاره می‌كنند. باغبانان حقیقی همان پیشوایان الهی، نیز بشر را از آلودگی به مال حرام، برحذر داشته‌اند و آثار ناگوار آن را یادآور شده‌اند.
پژوهش حاضر در هفت فصل تنظیم شده تا آفات روحی و جسمی مال حرام را تبیین كند، پرده از چهره‌ی زشت آن بردارد و میوه‌های ناخوشایند آن را معرفی كند و راه كارهای به دست آوردن روزی حلال و كلیدهای ثروت و خوشبختی را برای همگان بیان كند و علت‌های فقر و نداری را به طور كامل ذكر كند.

تبیین موضوع و ضرورت و اهمیت آن :

معنای لغوی رزق و روزی : روزی واژه ای است فارسی كه به معنای خورد و خوراك روزانه و آن چه كه روز به روز به كسی داده می‌شود و قسمت او می‌گردد و نیز ضروریات زندگی به كار رفته است. رزق واژه‌ای عربی است و معادل روزی می باشد كه به معنای خوراك روزانه، نصیب و بهره به كار رفته است. در اصطلاح چیزی است كه می توان از آن بهره برداری كرد. پس رزق چیز ی است كه قابلیت بهره برداری دارد، در نتیجه رزق هر كس غیراز دارایی و ثروت اوست. پس رزق هر كس به میزان برخورداری او از نعمت است نه میزان دارائی اش. امیدواریم كه این پژوهش مورد توجه همگان به شناخت موضوع رزق قرار گیرد و با ارائه آن افراد پژوهشگر پی به عظمت این مسأله ببرند، زیرا خداوند روزی خود را شامل حال همه‌ی بندگانش می كند.
و چون مال حرام پیوسته در روح و روان آدمی تأثیرات منفی می گذارد اینجانب موضوع را مهم دیدم و تحقیق فوق را تنظیم كردم تا بر اساس موضوعات ارائه شده در آن افرادی كه نمی خواهند آلوده به حرام‌خواری شوند از آن استفاده نمایند و عوامل و زمینه های گرفتاری در مال حرام را بشناسند. ضرورت تحقیق به این جهت بود كه بسیاری از افراد از زمینه ها و عوامل به دست آوردن مال حلال ناآگاه هستند.

فواید و اهداف تحقیق:

این تحقیق كه شامل راه كارهای فراوان برای دستیابی به رزق حلال و عوامل گشایش روزی و به دست آوردن ثروت و خوشبختی استو اساسی‌ترین عواملی كه منجر به فقر انسان می شود در آن بیان شده است و به افراد نشان می‌دهد كه چگونه از فقر خود جلوگیری كنند. هدف از نوشتن این تحقیق این است كه پرده از چهره ی زشت مال حرام برداشته شود و آفات روحی و جسمی آن به مردم نشان داده شود تا مردم آنها را بشناسند و از میوه های ناخوشایند آن باخبر شوند.

پیشینه و سابقه‌ی تحقیق :

طی تحقیق و پژوهشی كه بنده پیرامون موضوع رزق داشتم دریافتم كه كتاب‌های اخلاقی فراوانی در زمینه‌ی رزق وجود دارد كه با توجه به مطالعه ی آن ها و بزرگترین منبع شیعه قرآن كریم دریافتم كه رزق از زمان خلقت آدم وجود داشته و در بسیاری از آیات قرآن نیز آمده است كه به یك نمونه از آن اشاره می‌كنیم:
كه خداوند در سوره‌ی نوح می‌فرماید: به آنان گفتم: از گناهان خویش در پیشگاه الهی استغفار كنید كه او آمرزنده است، تا باران آسمان پشت سرهم بر سر شما فرو ریزد و شما را با اموال و فرزندانتان كمك كند و باغ و نهر ها را برای شما قرار دهد.
اینجانب با تحقیقی كه راجع به موضوع رزق داشته كتاب های جامع و كاملی از جمله:
ـ گشایش روزی از محمدعلی قاسمی، كه عناوین به كار برده در آن عبارتند از : ارزش تلاش برای روزی حلال، كلیدهای ثروت و خوشبختی و غیره ذكر شده است.
همچنین كتاب‌های روزی حلال از محمدعلی قاسمی، عوامل فقر، عوامل گرایش به مال حرام و فضیلت اجتناب از مال حرام و موارد دیگر است، یافت شده است.
همچنین كتاب‌هایی مثل میزان الحكمه، بحارالانوار، اصول كافی و موارد بسیار دیگر به كه عنوان فقر و راه‌های دوری از آن و عوامل گشایش روزی از دیدگاه معصومین اشاره شده است به عنوان منابع معتبر مورد استفاده قرار گرفته شده است.

ساختار و محدوده‌ی تحقیق :

در این تحقیق سعی شده كه از آیات و روایات متنوع استفاده شود و برای این كه مطالب انسجام كاملی داشته باشند، تحقیق خود رابه 7 فصل تقسیم كردم :
1) فصل اول: كلیات تحقیق كه شامل 8 قسمت می باشد.
2) فصل دوم: معیارهای طلب روزی از دیدگاه معصومین و آیات
3) فصل سوم : عوامل گشایش روزی.
4) فصل چهارم: عوامل فقر از دیدگاه معصومین و آیات
5) فصل پنجم: راه های دوری از فقر.
6) فصل ششم: عوامل گرایش به مال حرام.
7) فصل هفتم: نتیجه گیری، پیشنهادات و منابع.
سؤالات اصلی و فرعی :
سؤال اصلی :
رزق حلال و راه های به دست آوردن آن كدامند ؟
سؤالات فرعی :
1. معیارهای طلب روزی كدامند؟
2. اقسام رزق كدامند؟
3. قرآن كریم واژه رزق را چگونه بررسی می‌كند؟
4. عوامل رساننده و افزاینده روزی چه چیزهائی هستند؟
5. عوامل روزی كدامند؟
6. ارزش تلاش برای روزی حلال چه چیزهایی است؟
7. كلیدهای ثروت و خوشبختی كدامند؟
8. عوامل گرایش به مال حرام چیست؟
9. فضیلت اجتناب از مال حرام چه چیزهایی می‌باشد؟
واژگان كلیدی :
الف ) رزق: روزیش داد.
رزق : چیزی است كه می توان از آن بهره برداری كرد. (محمدبندر ریگی، المنجد الطلاب ، ص 189.)
ب) حلّال: مبالغه حّال یعنی بسیار گره گشا، حل كننده.
الحلّ: حلال بودن، ضد حرام، واجب شدن كار.(همان، ص 109.)
پ) حرام: محرومش كرد.
حَرَّم: ممنوعش كرد، تحریم كرد.
الحرم : ممنوع كردن، حرام. (همان، ص 94.)
ت) الفقر: نداری، تنگ دستی، بینوایی، غم و اندوه.
الفقیر: محتاج، ندار، جمع آن فقراء است. (همان، ص 423.)
ث) سعاده: سعادتمند شد، كامیاب شد.
السعاده :‌خوشبختی و سعادت.(همان ، ص 244.)
ج) گشایش:
1ـ وسعت یافتن.
2ـ روزی فراخ بدست آوردن.
3ـ رها شدن، خلاص گردیدن.
4ـ فتوح، حاصل شدن.(محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ص 2275.)
مشكلات و موانع تحقیق :
ـ نبود كتابخانه‌های مجهز در نزدیكی محل زندگی.
ـ‌كمبود استاد و راهنمای مجرب.
ـ‌ بارداری و مشكلات بعد از زایمان.
ـ كمبود امكانات مالی لازم جهت تایپ مطالب جمع آوری شده.
معیارهای طلب روزی از دیدگاه معصومین و آیات:

معنای رزق و روزی:

روزی:
واژه‌ای است فارسی كه به معنای خوراك روزانه آنچه روز به روز به كسی داده می‌شود و قسمت او می‌گردد و نیز ضروریات زندگی به كار رفته است.
رزق:
واژه ای است عربی و معادل روزی است كه به معنای خوراك روزانه، نصیب و بهره به كار رفته است.
در اصطلاح، رزق چیزی است كه می توان از آن بهره‌برداری كرد و كسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
بنابراین رزق چیزی است كه قابلیت بهره برداری دارد، در نتیجه رزق هر كس غیر از دارائی و ثروت اوست. پس رزق هر كس به میزان برخورداری او از نعمت ها است نه میزان دارائی اش(محمدعلی قاسمی، گشایش روزی، ص 19.)
اقسام رزق:
«رزق را دارای چهار نوع برشمرده اند : رزق مضمون، رزق مقسوم، رزق مملوك، رزق موعود».
رزق مقسوم : رزقی است كه در ازل تقسیم شده و در لوح محفوظ نوشته شده است . (1)
رزق مملوك : رزقی است كه در ملكیت شخص در آمده است.
رزق موعود: رزق خاصی است كه خداوند، صالحان و عابدان را به آن وعده داده است.
رزق مضمون : خوردنی و نوشیدنی است كه به اندازه مورد نیازانسان ازطرف خداوند ضمانت شده است . (2)
در تقسیم بندی دیگری، می توان رزق را دو نوع ظاهری و باطنی یا به عبارتی مادی و معنوی تقسیم كرد:
رزق مادی : مانند خوردنی‌ها و پوشیدنی ها.
رزق معنوی : مانند علوم و معارف ، نبوت و ... . (3)
بسیاری از دانشمندان اسلامی فرمودند كه در آیات الهی و احادیث پیشوایان، واژه ی رزق به معنای رزق حلال است،‌ به این معنا وقتی خداوند در آیه‌ای می فرماید: «مؤمنان كسانی هستند كه: ینفقون مما رزقناهم؛(4) . از آن چه به ایشان روزی كردیم انفاق می كنند»، یعنی از روزی حلال خویش به دیگران می‌دهند.
از دیدگاه حضرت علی (ع) روزی بر 2 قسم است: «آن كه تو را می‌خواهد و آن كه تو او را می‌جویی. كسی كه دنیا را می خواهد، مرگ نیز او را می طلبد تا از دنیا بیرونش كند وكسی كه آخرت خواهد، دنیا را می طلبد تا روزی او را به تمام بپردازد.( محمد دشتی، نهج البلاغه، حكمت 431)(5)
رزق در قرآن كریم:
واژه‌ی رزق در قرآن نیز مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان نمونه به چند آیه اشاره می كنیم :
«و لا تمدن عینیك الی ما متعنا به ی ازواجاً منهم زهره الحیوه الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربك خیرٌ وأبقی».(6)
هرگز چشم خود را به نعمت‌های مادی كه به گروه‌هایی از آنان داده ایم، میفكن كه این‌ها شكوفه‌های زندگی دنیا است و برای این است كه آنان را بیازمائیم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.
«و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض و لكن ینزل بقدر ما یشاء انه بعباده‌ی خبیرٌ بصیر».(7)
اگر خداوند روزی را برای همه بندگانش گسترش دهد، آنان در زمین طغیان می كنند، از این رو به مقداری كه می خواهد نازل می كند، او نسبت به بندگانش آگاه و بینا است.

معیار گستردگی و تنگی روزی:

هرگز نباید تصور كرد كه وسعت رزق دلیل بر محبت خداوند و یا تنگی معشیت دلیل بر خشم و غضب او است، زیرا خداوندگاه انسان را به وسعت روزی آزمایش می‌كند و اموال سرشاری در اختیارش قرار می دهد و گاه با تنگی معیشت میزان مقاومت و پایمردی او را روشن می‌سازد و آنها را از این طریق پرورش می‌دهد.(8)
سرمایه و ثروت، گاهی زمینه ساز فساد و گناه می شود، زیرا وقتی انسان‌ها خود را بی نیاز از خداوند می‌بینند، طغیان می كنند. «إن الانسان لیطغی أن رءاه استغنی؛ همانا انسان طغیان می‌كند، زیرا خود را بی نیاز می‌بیند، گاهی ثروت مایه بلا و عذاب جان صاحبان آن‌هاست و هر گونه آرامش واستراحت را از آنها می‌گیرد. چنانچه قرآن كریم در این باره می فرماید :
«فلا تعجبك اموالهم و لا اولادهم انما یریدالله لیعذبهم بها فی الحیاه الدنیا و تزهق انفسهم و هم كافرون». (9)
فزونی اموال و اولاد آنها تو را در شگفت فرو نبرد، خدا خواهد آنان را به این وسیله در زندگی دنیا مجازات كند و در حال كفر بمیراند. در جایی دیگر خداوند در قرآن كریم می‌فرماید‌:
«ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون)) (10)
آیا آنان چنین می‌پندارند كه امـوال و فرزنـدانی را كه به آنها دادیـم برای ایـن است كه درهـای خیـرات را به رویـشان بگشائیـم، چنین نیـست آنهـا نمی فهمند».

نقش تلاش انسان‌ها در تقدیر روزی:

نباید از آیاتی كه در زمینه ی تقدیر و اندازه گیری روزی به وسیله ی پروردگار آمده چنین استنباط كرد كه تلاش‌ها و كوشش‌ها نقشی در این زمینه ندارند و این‌ها را بهانه‌ی تنبلی و فرار از زیر بار مسئولیت‌ها و مجاهدت‌ها در مقیاس فرد و اجتماع قرار داد، كه این پندار بر ضد آیات فراوانی از قرآن مجید است كه سعی و كوشش را معیار موفقیت‌ها شمرده است(11).
همانگونه كه در آیات قرآن آمده است :
«لئن شكرتم لأزدینكم (12)»
هرگاه شكر نعمت‌ها را به جا آوردید و آن را در مصرف واقعی صرف كنید، نعمت را بر شما افزون می كنم.
در جایی دیگر خداوند فرموده است كه مردم باید همواره برای كسب روزی تلاش كنند:
«هو الذی جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا فی مناكبها و كلوا من رزقه(13)».
او كسی است كه زمین را تسلیم و خاضع در برابر شما قرار داد تا بر پشت آن راه بروید و از رزق آن استفاده كنید.

قدرت خدا در روزی رسانی:

از امام علی (ع) پرسیدند : اگر در خانه ی مردی را به رویش ببندند روزی او از كجا خواهد آمد؟ فرمود: از آن جایی كه مرگ او می آید(14).
همانگونه كه در آیه‌‌ی «إن الله هوالرزاق ذوالقوة المتین(15) »؛همانا خداوند روزی دهنده و صاحب قدرت محكم است، آمده است.

خداوند روزی رسان:

از امام علی (ع) پرسیدند كه چگونه خدا با فراوانی انسان‌ها به حسابشان رسیدگی می‌كند؟ حضرت پاسخ دادند :
آن چنان كه با فراوانی آنان روزیشان می دهد! و باز پرسیدند: چگونه به حساب انسان‌ها رسیدگی می كند كه او را نمی بینند؟ فرمود: همان گونه كه آنان را روزی می‌دهد و او را نمی‌بینند(16).
قرآن تأكید دارد كه انسان‌ها روزی بخش خود را تنها خدا بدانند و از غیر او تقاضا نكنند و به دنبال این ایمان و توكل بر نیرو و تلاش و سعی خود متكی باشند همانگونه كه در ذیل آیه‌ی: «هل من خالق غیرالله یرزقكم من السماء و الارض(17)»
آیا خالقی غیر از خدا وجود دارد كه شما را از آسمان و زمین روزی دهد.
«فابتغوا عندالله الرزق(18)»تنها روزی را نزد خدا بجوئید. 

معنای وسیع تر روزی:

روزی معنی وسیعی دارد كه روزی های معنوی را نیز همانگونه كه بیان كردیم در بردارد، بلكه روزی اصلی همین روزی معنوی است، در دعاها تعبیر به رزق در مورد روزی‌های معنوی بسیار به كار رفته است، در مورد حج می‌گوئیم‌: اللهم ارزقنی حج بیتك الحرام. در مورد توفیق اطاعت و دوری از معصیت آمده: اللهم ارزقنی توفیق الطاعه و بعد المعصیه(19). در دعاهای روزه ماه مبارك رمضان می خوانیم:
« اللهم ارزقنی فیه طاعه الخاشعین»(20).
هدف این است كه با تمام تلاش ها و كوشش ها باز به روشنی می بینیم دست دیگری نیز در كار است كه گاه نتیجه ی تلاش ها بر باد می رود و گاه به عكس، تا مردم فراموش نكنند در پشت عالم اسباب، دست قدرت« مسبب الاسباب» كار می كند.

ارزش تلاش برای روزی حلال:

طلب حلال در مقام جهاد:
اسلام كار را یك نوع جهاد در راه خدا می داند.
پیامبر اكرم (ص) فرمودند:«‌كسی كه در راه كسب روزی حلال برای خانواده اش تلاش كند مجاهد و حركت كننده در راه خداست»(21).

كسب حلال و شرافت:

كار و تلاش مشروع برای كسب روزی حلال هر چه كه باشد، باز موجب شرافت و كرامت انسان می شود و بهتر از آن است كه انسان دست خویش را پیش از دیگران دراز كند و سربار آنان باشد.
پیامبر اكرم(ص) در این باره فرمودند: «اگر انسان هیزم را بر پشت خویش حمل كند، بهتر از آن است كه دست گدائی پیش دیگران درازكند كه معلوم نیست، چیزی به او بدهند یا ندهند ».

كسب حلال بهترین عبادت:

از دیدگاه پیشوایان معصوم علیهم السلام اگر نیت‌ها خالص باشد و كار از راه حلال صورت گیرد، همه كارهای انسان رنگ الهی به خود می گیرد و ارزشی غیر قابل وصف پیدا می‌كند.
رسول خدا (ص) می‌فرماید:«عبادت دارای هفتاد جزء است كه با فضیلت‌ترین آنها طلب روزی حلال است»(22).

عوامل رساننده و افزاینده روزی:

از دیدگاه معصومین عوامل فراوانی ذكر شده كه باعث زیادشدن روزی می شود:
امام صادق فرمودند:من حسن بره اهل بیته زیدفی رزقـه»(22) ؛هركه باخـانـواده‌ی خود نیكوكار باشـد، روزیـش زیـادمی شود.
امام صادق(ع) در جایی دیگر فرمودند: « ان البر یزیده فی الرزق»(23)؛ نیكوكاری، روزی را زیاد می‌كند.
امام علی(ع) فرمودند: «والعسر لیفسد الاخلاق، التَّسهل یدرالارزاق»)(24)؛
سختگیری، اخلاق را تباه می‌كند، آسان گیری (براهل و عیال و معاملات) روزی‌ها را سرازیر می كند.
امام باقر(ع) فرمودند: « الزكاه تزید فی الرزق»(25)؛ زكات دادن روزی را زیاد می كند.
امام علی در جایـی دیگر فرمـودند:«من حسنت نیتـه، زید فی رزقه»(26)
هر كه خـوش نیـت باشد، روزیـش زیـاد می‌شود.
پیامبر اكرم فرمودند :‌« صدقه زیاد بدهید، تاخداوند به شما روزی بدهد».(27)

حكم كسب درآمد حلال:

رسول خدا(ص) فرمودند: «طلب الحلال فریضیة علی كل مسلم و مسلمة»(28)؛ كسب درآمد حلال بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است.
رسول خدا(ص) فرمودند: «طلب الحلال جهاد»(29)؛ كار كردن برای كسب درآمد حلال جهاد است.

عوامل روزی بر:

امام باقر(ع) فرمودند : «ان العبد لیذنب الذنب فیزوی عنه الرزق»(30)
بنده گناه می كند و به سبب آن روزی از او زده می شود.
دیدگاه پیامبر راجع به عاملی كه روزی را از بین می برد این است كه ایشان فرمودند:
«هركه حقی از حقوق برادر مسلمان خود را پایمال كند، خداوند بركت روزی را بر او حرام گرداند مگر آن كه توبه كند». (31)
امام صادق(ع) فرمودند: «كثرهُ السحت یمحق الرزق» ؛ حرامخواری زیاد، روزی را می برد. (32)

بهترین روزی:

بهترین روزی آن است كه انسان را كفایت كند. از پیامبر خدا رسول اكرم (ص) روایت شده است:
«طوبی لمن أسلم و كان عیشه كفافاً»(33) ؛ خوشا به حال كسی كه مسلمان باشد و زندگیش به قدر كفاف.
رسول خدا فرمودند : «بهترین روزی آن است كه به قدر كفایت باشد»(34).

بسندگی به كفاف:

امام علی (ع) فرمودند:« آن كس كه به اندازه كفاف بسنده كرد، به آسایش دست یافت و از زندگی آسان و خوشی برخوردار شد»(35).
امام صادق(ع) فرمودند: «در انجیل آمده است كه عیسی (ع) عرض كرد:«بار خدایا! صبح یك گرده‌ی نان جو، شب گرده‌ای دیگر مرا روزی فرما و بیش از این روزیم مده كه دچار طغیان شوم»(36).

پی نوشت ها :
 

1- مهدی عزیزان، راز رزق، ص 32.
2- همان.
3- همان.
4- مصطفی خمینی، تفسیرالقرآن الكریم، ج2، ص 449.
5-. محمد دشتی، نهج البلاغه، حكمت 431.
6- سوره ی طه، آیه 131.
7- سوره ی شوری، آیه ی 27.
8- ناصر مكارم شیرازی و همكاران، تفسیر نمونه، ج 20، ص 373.
9- همان.
10- سوره ی مؤمنون، آیه ی 55 و 56.
11- تفسیر نمونه، ج 20، ص 373.
12- سوره ابراهیم، آیه 7.
13- سوره ملك، آیه 15.
14- نهج البلاغه، حكمت 356.
15 - سوره ذاریات، آیه 58.
16- نهج البلاغه، حكمت 300.
17- - سوره فاطر، آیه 3.
18- سوره عنكبوت، آیه 17.
19- تفسیر نمونه، ج 20، ص 374.
20- عباس قمی،‌ مفاتیح الجنان، دعای روزه روز 15 ماه رمضان، ص 345.
21- گشایش روزی، ص 25
22- محمدبن كلینی، الكافی، ج5، ص 78.
23- محمدباقر مجلسی، البحار، ج 78، ص 452.
24- همان، ج 69، ص 408.
25- عبدالواحد آمدی، عزر الحكم، ص 802،
26- البحار، ج 96، ص 14.
27- همان، ج 103، ص 21.
28- میزان الحكمه، ج 5، ص 2059.
29- همان
30- الكافی، ج 2، ص
31- كریم فیضی تبریزی، الامالی صدوق، ص
32- كریم فیضی تبریزی، الامالی صدوق، ص
33- الكافی، ج 2، ص 140
34- البحار، ج77، ص168
35- نهج البلاغه، حكمت 371
36- البحار، ج 72، ص 54.

بروز رسانی شده در : - -
تاریخ ارسال : 10 تیر 90 08:38 ب.ظ نویسنده : وهاب خدابخشی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : 5 مهر 96 06:32 ق.ظ
Remarkable things here. I am very glad to look your article.
Thank you so much and I am taking a look ahead to contact you.
Will you kindly drop me a e-mail?
تاریخ ارسال : 26 شهریور 96 10:44 ب.ظ
Hey There. I found your weblog the usage of msn. That is a very neatly written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of
your helpful information. Thanks for the post. I will certainly return.
تاریخ ارسال : 2 تیر 96 08:06 ق.ظ
Just what I was looking for, thanks for putting up.
تاریخ ارسال : 22 اردیبهشت 96 07:22 ق.ظ
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything.
But imagine if you added some great photos or video clips to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the greatest in its field.
Great blog!
تاریخ ارسال : 20 اردیبهشت 96 06:00 ب.ظ
These are actually great ideas in regarding blogging.
You have touched some good factors here. Any way keep up wrinting.
تاریخ ارسال : 20 فروردین 96 10:50 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue together with your site in internet explorer, would test this?
IE nonetheless is the market leader and a large component to
other folks will leave out your excellent writing due to this problem.

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages