تبلیغات
وبلاگ پژوهشی ، قرآنی عماد

پیامک ویژه امام زمان (عج)

پیامک ویژه امام زمان (عج)

۱-انا المهدی (و)انا قائم الزمان ،انا الذی املاها عدلاکما ملئت جورا ،ان الارض لا تخلو من حجه و لا یبقی الناس فی فتره و هذه امانه لا تحدث بها الا اخوانک من اهل الحق.

من مهدی و قائم الزمان هستم .من آن کسی هستم که زمین را پر از عدل می کنم ،همان گونه که پر از ستم شده است .زمین هرگز از حجت خالی نمی ماند و مردم در وقفه نمی مانند .واین امانتی است که جز به برادرانت از اهل حق مگو .

کمال الدین ،ص ۴۴۵.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲-انا بقیه الله فی ارضه ،والمنتقم من اعدائه .

من ذخیره خدا در زمین و انتقام گیرنده از دشمنان هستم .

بحارالانوار ،ج ۵۲،ص ۲۴/کمال الدین .
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۳-انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله عزوجل البلا عن اهلی و شیعتی .

من آخرین وصی هستم که خداوند بزرگ به وسیله من گرفتاریها را از خاندان و شیعیانم دور می گرداند.

کمال الدین ،ص ۴۴۱.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۴-… لیس بین الله عزوجل و بین احد قرابه و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نوح (ع)

بین خدای بزرگ و هیچ کس خویشاوندی نیست ،وهر کس مرا انکار کند از من نیست ،و راه او راه پسر نوح (ع) است .

کمال الدین ،ص ۴۸۴.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۵-… اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکالانتفاع بالشمس اذا غیبها عن الابصار السحاب ….

اما کیفیت بهره برداری مردم از من در زمان غیبتم همانند بهره برداری آنان از خورشید است ،هنگامی که ابر خورشید را از دیدگان پنهان کند .

کمال الدین ،ص ۴۸۵.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۶-… انی لامان لاهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء .

وجود من برای اهل زمین موجب امان است ،همان گونه که ستارگان برای اهل آسمانها موجب امان هستند .

کمال الدین ،ص۴۸۵.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۷-قلوبنا اوعیه لمشیه الله فاذا شاء شئنا .

دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست .پس هرگاه او چیزی را اراده کند ،ما نیز  همان چیز را اراده می کنیم .

بحار الانوار ،ج۵۲،ص ۵۱/غیبت شیخ
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۸-واذا اذن الله لنا فی القول ظهر الحق واضمحل الباطل .

هنگامی که خدا به ما اجازه سخن گفتن بدهد ،حق آشکار شود و باطل نابود گردد .

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۹۶/غیبت شیخ .
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۹-کل من نبرا منه فان الله یبرا منه و ملائکته و رسله و اولیائه .

هر کس که ما از اوبیزاری جوییم ،خدا و فرشتگان و پیامبران و اولیائش نیز از او بیزاری می جویند .

احتجاج ،ج۲،ص۴۷۴.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۰-ان الله معنا فلا فاقه بنا الی غیره والحق معنا فلن یوحشنا من قعد عنا و نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا .

خدابا ماست و بابودن او نیازی به غیر او نداریم و حق با ماست و هرکس از اطاعت ما سر پیچی کند ،ما را به وحشت نمی اندازد ،ومادست پرورده پروردگارمان هستیم ،وآفرینش بعد از ما دست پرورده ما هستند.

بحار الانوار ،ج۵۳،ص۱۷۸/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۱-… اما ظهور الفرج فانه الی الله تعالی ذکره و کذب الوقاتون .

اما ظهور فرج ،پس آن به اراده خدایی است که یادش بزرگ است ،وهرکس (برای ظهور )وقت تعیین کند ،دروغ گفته است .

کمال الدین ،ص۴۸۴.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۲-اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم .

برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید ،زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست .

کمال الدین ،ص۴۸۵.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۳-فا غلقوا ابواب السوال عما لا یعنیکم و لا تتکلفوا علم ما قد کفیتم .

از آنچه برایتان سودی ندارد پرسش نکنید ،وخود را برایی دانستن آنچه از شما نخواسته اند به زحمت نیندازید .

بحارالانوار ،ج۵۲،ص۹۲/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۴-فی ابنه رسول الله صلی الله علیه و آله لی اسوه حسنه .

فاطمه دختر پیامبر (ص)برای من الگوی نمونه ای است .

بحار الانوار ،ج۵۳،ص۱۸۰،احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۵-… اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجه الله علیهم .

اما در رویدادهای تازه که برای شما واقع می شود ،به روایت کنندگان احادیث ما مراجعه کنید ،زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدابر آنان هستم.

کمال الدین ،ص ۴۸۴.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۶-فاتقواالله وسلموالنا وردوا الامر الینا فعلینا الاصدار کما کان منا الایراد و لاتحاولو ا کشف ما غطی عنکم .

از خدا بترسید و تسلیم ماشویدوکارها را به مابسپرید .پس بر ماست که شما را از سر چشمه سیراب گردانیم ،همان گونه که بردن شما به سوی سرچشمه به وسیله ما بوده است .ودرپی آنچه از شما پوشیده شده است نروید.

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۷۹/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۷-قد آذانا جهلا الشیعه و حمقاوهم و من دینه جناح البعوضه ارجح منه .

نادانان و کم خردان شیعه و کسانی که پروبال پشه از دینداری آنان برتر و محکمتر است ،مارا آزار می دهند.

احتجاج ،ج۲،ص۴۷۴.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۸-ولاتمیلوا عن الیمین و تعدلوا الی الیسار واجعلوا قصدکم الینا بالموده علی السنه الواضحه.

از راه راست به راه چپ منحرف نشوید ،و مقصد خود را با دوستی ما بر اساس راهی که روشن است به طرف ما قرار دهید .

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۷۹/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۱۹-لو ان اشیاعنا و فقهم الله لطاعته علی اجتماع من القلوب فی الوفا بالعهد علیهم لما تاخر عنهم الیمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا علی حق المعرفه وصدقها منهم بنافما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه و لانوثره منهم.

اگر چنانکه شیعیان ما –که خداوند بر انجام طاعت خویش ،آنها را موفق گرداند –در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند همدل می شدند ،میمنت دیدار ما از ایشان به تاخیر نمی افتاد و سعادت دیدن ما زودتر نصیبشان می شد دیداری بر مبنای شناختی درست و صداقتی از آنان نسبت به ما .وما را از شیعیان دور نگه نمی دارد ،مگر کردارهای آنان که به مامی رسد  و برای ما ناخوشایند و دوراز انتظار است .

بحار الانوار ،ج۵۳،ص۱۷۷/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۰-فلیعمل کل امری منکم ما یقرب به من محبتنا ولیتجنب ما یدنیه من کراهیتنا و سخطنا .

هر فردی از شما باید به آنچه عمل کند که به وسیله دوستی ما تقرب می جست .واز آنچه اورا پست می گرداند که همان ناخوش داشتن و خشم ماست دوری نماید.

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۷۶/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۱-فانا یحیط علمنا بانبائکم ولایعزب عنا شی من اخبارکم .

مااز اخبار و اوضاع شما کاملا  آگاهیم وهیچ یک از آنها برما پوشیده نیست.

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۷۵/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۲-انا غیر مهملین لمراعاتکم ولاناسین لذکرکم و لو لا ذلک لنزل بکم اللاوا واصطلمکم الاعدا فاتقوا الله جل جلاله .

ما از رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی نمی کنیم و یاد  شما را از خاطر نمی بریم که اگر جز این بود ازهرسو گرفتاری برشما فرود می آمد ودشمنان ،شما رااز بین می بردند .پس از خدای بزرگ بترسید.

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۷۵/احتجاج .
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۳-لو لا ما عندنا من محبه صلاحکم و رحمتکم و الاشفاق علیکم لکنا عن مخاطبتکم فی شغل ….

اگر محبت شما را نداشتیم و صلاحتان را نمی دیدیم وبه خاطر ترحم و شفقت بر شما نبود ،گفتگوی با شما را ترک می کردیم.

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۷۹/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۴-من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلی سعیرا .

هر کس (به ناحق )چیزی از اموال مارا بخورد،همانا آتش در شکم خود می خورد ،وبه زودی به رودر آتش جهنم می افتد.

کمال الدین ،ص۵۲۱.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۵-… فلا یحل لاحد ان یتصرف من مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا .

وقتی برای هیچ کس جایز نیست که در مال دیگران بدون اجازه آنان تصرف کند ،پس چگونه این کار در مال ما جایز می شود ؟

کمال الدین ،ص۵۲۱.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۶-… اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا فمن شا فلیصل ومن شا فلیقطع فما آتانی الله خیر مما آتاکم.

اموالی که شما به ما می رسانید ،ما آنها را نمی پذیریم مگر آنکه پاکیزه شوید .پس هر که می خواهد آنها را به ما برساند و هر کس می خواهد نرساند .آنچه خدابه ما داده بهتر است از آنچه به شما داده است .

کمال الدین ،ص۴۸۴.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۷-… فان فضل الدعا والتسبیح بعد الفرائض علی الدعا بعقیب النوافل کفضل الفرائض علی النوافل ….

برتری دعا و تسبیح گفتن پس از نمازهای واجب ،در برابر دعا پس از نمازهای مستحب مانند برتری واجبات بر مستحبات است .

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۶۱/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۸-سجده الشکر من الزم السنن و اوجبها .

سجده شکر از لازمترین و بایسته ترین مستحبات است .

بحارالانوار ،ج۵۳،ص۱۶۱/احتجاج.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
۲۹-… فما ارغم انف الشیطان بشی مثل الصلوه فصلها و ارغم انف الشیطان .

هیچ چیز مانند نماز ،بینی شیطان را به خاک نمی ساید .پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بسای .

بحار النوار ،ج۵۳،ص۱۸۲/احتجاج.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

۳۰-ان استرشدت ارشدت وان طلبت وجدت.

اگر خواستار ارشاد باشی ارشاد می شوی ،واگر جوینده باشی یابنده خواهی بود.

بحارالنوار ،ج۵۱،ص۳۳۹/کمال الدین

بروز رسانی شده در : - -
تاریخ ارسال : 10 تیر 90 08:43 ب.ظ نویسنده : وهاب خدابخشی

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید

تاریخ ارسال : 27 شهریور 96 12:03 ق.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
تاریخ ارسال : 18 مرداد 96 06:46 ب.ظ
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's webpage link on your page at appropriate place and other person will
also do same for you.
تاریخ ارسال : 31 فروردین 96 07:23 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am truly pleassant to read all at alone place.
تاریخ ارسال : 11 فروردین 96 04:22 ب.ظ
My partner and I stumbled over here different web address
and thought I might check things out. I like what I
see so now i'm following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آرشیو ماهانه Monthly Archive

  • صفحات اضافی Static Pages